Privacybeleid | HelmetPlus

Privacy Beleid

Welkom bij de HelmetPlus online winkel. HelmetPlus NV heeft deze privacyverklaring zorgvuldig opgesteld om u te laten zien dat wij uw privacy zeer ernstig nemen. Door gebruik te maken van de diensten van Helmet-plus.com geeft u aan deze privacyverklaring aandachtig gelezen te hebben en deze te accepteren.

Deze webshop wordt beheerd door HelmetPlus NV, een bedrijf dat geregistreerd is in België. Ons geregistreerd adres is HelmetPlus NV, Waterputdreef 11A, 8020 Hertsberge, Belgium. Ons BTWnummer is BE 0759.740.820.  HelmetPlus NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We hebben uw gegevens nodig en gebruiken deze om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken. Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zijn we verplicht om uw toestemming te vragen. HelmetPlus NV zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, uitlenen of verhuren aan derden en zal deze alleen beschikbaar stellen aan derden die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling. HelmetPlus NV neemt derden in dienst om diensten aan te bieden in verband met het beheer van onze webshop. Voorbeelden van deze diensten zijn onder andere verwerking en autorisatie van betalingen, bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico's, verwerkings- en verzendopdrachten. Wij verstrekken persoonlijke informatie aan deze derden die alleen toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om hun opdracht uit te kunnen voeren. Deze verwerkers verbinden zich er ook toe de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken. In geval van overtreding kan HelmetPlus NV niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze acties in plaats van de verwerker.


WAT DOET HELMETPLUS NV MET DE GEGEVENS VAN HAAR KLANTEN?

  • Als u voor de eerste keer een bestelling via deze webshop wil plaatsen, wordt u gevraagd uw voor- en achternaam en een e-mailadres op te geven. Op deze manier kan u bestellingen plaatsen als gast. U kunt ook optioneel een account aanmaken, maar dan moet u een wachtwoord invoeren. Wanneer u een account aanmaakt wordt u een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat we een klantprofiel opstellen waarin we uw bestelgeschiedenis registreren. We bewaren uw account en gegevens totdat u aangeeft dat u deze wilt verwijderen. We hebben ook een afleveradres, een facturatie adres en betaalgegevens nodig om uw bestelling te kunnen afhandelen en u op de hoogte te houden van de volledige vooruitgang. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 of beter bekend als de 'GDPR' dewelke van toepassing is gegaan op 25 mei 2018.

  •  Om het winkelen bij HelmetPlus NV zo aangenaam mogelijk te maken, bewaren wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens, de details met betrekking tot uw bestellingen en het gebruik van onze diensten op een beveiligde server binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden door HelmetPlus NV voor een langere periode bewaard, maar nooit langer dan noodzakelijk. We verwijderen inactieve klantaccounts na 5 jaar.

  • U moet altijd een correct e-mailadres en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot uw HelmetPlus-account waar u uw persoonlijke gegevens te allen tijde zelf kunt wijzigen. Let op: in ons systeem is uw e-mailadres uw login en voor ons de sleutel tot uw gegevens. Uw persoonlijke pagina is daarom verbonden met die login. Het wijzigen van uw e-mailadres van uw persoonlijke pagina betekent dat u een nieuwe login hebt met daaraan verbonden het nieuwe e-mailadres. Uw oude account met uw oude e-mailadres blijft minimaal 5 jaar in onze database. Met een schriftelijke aanvraag kunnen we uw oude HelmetPlus-account sneller verwijderen, samen met uw oude e-mailadres en alle bijbehorende gegevens. Via uw HelmetPlus-account hoeft u uw gegevens (opgeslagen in cookies, meer info onderaan) niet telkens in te voeren wanneer u een nieuwe bestelling plaatst. Om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het ook belangrijk dat u uw wachtwoord niet aan anderen onthult. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, kunt u dit doen via uw HelmetPlus-account. Als u verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van een wachtwoord opmerkt, neem dan contact met ons op via mail  of +32.(0)50.960.409. zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen.

  • HelmetPlus NV heeft strikte veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie te beschermen. We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) -technologie voor de beveiliging van de internetverbinding zodat uw vertrouwelijke informatie zoals uw online aankopen, financiële transacties of het verzenden van persoonlijke gegevens allemaal versleuteld worden verzonden. Als gevolg hiervan blijft al deze informatie tijdens de data overdracht vertrouwelijk en niet leesbaar voor derden of kwaadwillende personen.

  • We gebruiken ook uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om u via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en promoties, maar alleen als u zich hebt aangemeld voor deze optie. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief via uw HelmetPlus-account.

  • Elke gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie die aan HelmetPlus NV is verstrekt te bekijken, te wijzigen of te verwijderen (het recht om te worden vergeten). U kunt ons altijd om een overzicht van uw gegevens vragen of vragen om deze te corrigeren of te verwijderen als de gegevens niet langer correct zijn. Ook hebt u recht op dataoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Ook hebt u het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit recht is alleen van toepassing als er voldoende gerechtvaardigde en zwaarwegende redenen voor zijn. Als u een beroep wilt doen op één van deze rechten dan stuurt u een schriftelijk verzoek met een kopie van uw identiteitskaart naar: HelmetPlus NV, Waterputdreef 11A, 8020 Hertsberge, België. Maak uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart op dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij doen dan het nodige en sturen u binnen 30 dagen een antwoord.

  • Als u niet tevreden bent over hoe HelmetPlus NV omgaat met uw privacy, kan u altijd contact opnemen met de  gegevensbeschermingsautoriteit


WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid bij te werken of te wijzigen wanneer nodig om wijzigingen in de technologie of wetgeving weer te geven. Daarom is het belangrijk om deze pagina regelmatig te bekijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2021Cookie Beleid

HelmetPlus NV respecteert de privacy van alle bezoekers van onze helmet-plus.com webshop. Het volgende Cookie beleid schetst ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, maar alleen machines. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze website verzendt en die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. HelmetPlus NV gebruikt alleen lage-risico-cookies zoals technische en fuctionele cookies waarvoor geen toestemming van de netwerkgebruiker vereist is. Deze cookies herkennen u zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan onze webshop. Sommige van deze cookies zorgen er ook voor dat onze webshop grafisch netjes wordt weergegeven terwijl andere ervoor zorgen dat een websitetoepassing correct werkt. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Het kan zijn dat bepaalde delen van de website dan niet correct meer werken.


WIJZIGINGEN IN ONS COOKIEBELEID

We kunnen ons Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om rekening te houden met eventuele veranderingen in technologie of wetgeving die van invloed kunnen zijn op de manier waarop cookies door ons worden gebruikt en hoe u als gebruiker deze kunt beheren. Daarom is het belangrijk om deze pagina regelmatig te bekijken. Het cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2021.